Temel Hedef ve İlkelerimiz

Hedeflerimiz .

 Uluslararası/Ulusötesi bir eğitim kuruluşu olarak, BTEA-K aşağıdakileri gerçekleştirecektir:

  • Uzmanlık bilgi birikimine ve küresel yetkinliklere sahip insan kaynağı ve mezunlar yetiştirmek suretiyle yerel, ulusal ve uluslararası kalkınmaya katkıda bulunmak;
  • lisans programları Eğitimi : İslami ilimleri ve Hukuku, Hukuk, Sağlık  ve Tıp  Bilimleri, Mühendislik,  kamu yönetimi, tarım, balıkçılık, ormancılık, doğa bilimleri ve matematik, dijital bilgi teknolojisi, eğitim, spor ve eğlence, dil programları, siyaset bilimleri, konaklama ve otel işletmeciliği ve teorik ve uygulamalı bilimler, yaşam bilimleri, iletişim bilimleri  sosyal bilimler ile ilgili diğer lisans programları ve gelecekte geliştirilebilecek veya sunulabilecek lisans programları gibi akademik, mesleki ve mesleki lise sonrası programları dahil olmak üzere çeşitli disiplinlerde yüksek nitelikli ulusötesi bir eğitim sistemi geliştirme
  • İleri akademik ve araştırma eğitimi:(,Yüksek lisans -Mesleki Yüksek lisans-Doktora-Mesleki Doktora) öğrenciler, akademik personel ve özellikle diğer akademik, araştırma ve devlet kurumlarında hem yerel hem de uluslararası düzeyde hizmet veren meslek grupları için doktora sonrası programlar sunan bir lisansüstü eğitim kurumu olarak hizmet
  • İlk ve orta öğretim ile lise eğitimi: BARMM bölgesindeki okul öncesi, ilk ve orta öğretim ile lise düzeyinde okullar kurmak suretiyle Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde temel eğitim sağlamak.
  • Filipinler devleti ve bilhassa Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi olmak üzere insanlığa ve çevreye faydalı, küresel, ulusal ve yerel düzeyde yetenekler ve usta eller yetiştirmek amacıyla pratik öğrenme ortamıve tesisleri kurmak ve bu bağlamda stratejik ortaklıklar kurma ve küreselleşme sürecini beslemek.
  • Mükemmel bir eğitim sisteminin tesis edilmesi, yüksek etkili araştırmalar ortaya koyan araştırma, teknoloji ve inovasyon merkezlerinin kurulması yoluyla BARMM’de üst düzey uluslararası bir yükseköğretim kurumu olarak öncülük etmek;
  • Dünya standartlarını yakalamış kapsamlı bir eğitim kurumu ve üniversite olmak için çabalamak ve üst düzey akademik lisans programları, dünya çapında önemli araştırma projeleri, temel yetkinliklere ve uzmanlığa sahip insan kaynağı hem yerel hem de uluslararası düzeyde kamu-özel ortaklıkları, akademik kurumlar, araştırma organizasyonları ve mesleki örgütler ile stratejik iş birliği kurarak küresel tanınırlık sağlamak
  • İslami yönetişim, kamu idaresi ve işletme müfredatında  finansal sistem, kolektif çalışma  ve  katılımcı  karar verme  süreci  gibi İyi  ve  ahlaklı  yönetişim  örneklerinin  bir kuluçka merkezi olarak hizmet vermek. Ayrıca tüm eğitim düzeylerinde müfredata ve programlara barış eğitiminin dahil edilmesi suretiyle barışın hayat bulduğu bir merkez
  • Özellikle maddi gücü yetersiz öğrenciler olmak üzere hak eden herkese erişilebilir kaliteli yüksek eğitim sağlamak;
  • ‘’Uzaktan eğitim’ ’genişletilmiş ‘’yüksek öğretim denklik ve akreditasyon proğrami’’-‘’ladderize’’basamak eğitimi’’- ‘’E öğrenim’’-‘’Açık öğrenme’’ ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla alternatif eğitim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi CHED politikalarına ve prosedürlerine uygun olarak  yüksek eğitim sağlamak ;