Misyon & Vizyon

Misyon

BTEA , kaliteli insan kaynağı ve gücü yetiştiren, çevresel zorluklar, sanayileşme, kaynakların sürdürülebilir gelişimi ve insanların ve toplumun değişen ihtiyaçları karşısında sahip olduğu yerel ve küresel rekabet gücü ve uyumluluğu ile kaliteli eğitim, teknoloji ve inovasyonu besleyen bir merkez olarak hizmet vermek üzere BARMM'de kurulu uluslararası ve çok amaçlı bir özel yüksek öğretim kuruluşudur.

Vizyon

Uluslararası/Ulusötesi bir eğitim kuruluşu olarak, Uzmanlık bilgi birikimine ve küresel yetkinliklere sahip insan kaynağı ve mezunlar yetiştirmek suretiyle yerel, ulusal ve uluslararası kalkınmaya katkıda bulunmak.